ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH (w zakresie zmian od 1 stycznia 2016r.)”,

21.06.2016 Warszawa

PLIKI DO POBRANIA

ZAREJESTRUJ SIĘ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH (w zakresie zmian od 1 stycznia 2016r.)”,

21.06.2016 Warszawa

Program warsztatów obejmuje zagadnienia najistotniejsze dla kadry zarządzającej spółek kapitałowych. Umożliwi uczestnikom zdobycie i poszerzenie praktycznej wiedzy dotyczącej odpowiedzialności członków zarządów, możliwości jej delegowania oraz wymianę doświadczeń opartych o praktyczne case study. .

WARSZTATY SKIEROWANE SĄ DO:

 • Kadry zarządzającej (Prezesów, Wiceprezesów, Członków Zarządu) 
 • Przewodniczących oraz Członków Rad Nadzorczych
 • Prokurentów
 • Dyrektorów ds. prawnych i finansowych
 • Pełnomocników ds. Zarządu
 • Dyrektorów oraz Kierowników Biur Zarządu
 • osób które są obarczone odpowiedzialnością funkcji zarządczych w firmie.


Seminarium przeprowadzone zostanie w ramach projektu TOR Centrum Szkoleniowe. Jest on ukierunkowany na dostarczenie uczestnikom aktualnej i wyczerpującej wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku transportowego i infrastrukturalnego. Wydarzenia seminaryjne realizowane są w siedzibie ZDG TOR, a grupy uczestników liczą maksymalnie 12 osób.

Kontakt: Marta MazurczakPROGRAM

SEMINARIUM

Program seminarium ZWIŃ
10:00 1. Członek zarządu a prawo w praktyce
 • Status prawny członka zarządu, prawa i obowiązki a jego odpowiedzialność w świetle regulacji kodeksu spółek handlowych
 • Kiedy członek zarządu pełni funkcję w świetle przepisów o odpowiedzialności – jak uniknąć kosztownych błędów (mandat i kadencja)

2. Za co i wobec kogo może odpowiadać członek zarządu
 • Odpowiedzialność wobec spółki w praktyce;
 • Odpowiedzialność wobec osób trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności osobistej członków zarządów za zobowiązania spółki – niestandardowe ochronne rozwiązania prawne;
 • Odpowiedzialność karna, administracyjna (w tym ustawy szczególne) i skarbowa, case studies;
 • Odpowiedzialność zbiorowa a odpowiedzialność indywidualna Członków Zarządu, case studies;
 • Problematyczne aspekty odpowiedzialności Członków Zarządu w spółkach Grupy Kapitałowej
3. W jakich sytuacjach członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe?
 • Jakie są możliwości odwoływania się od niekorzystnych decyzji organów skarbowych
 • Jak ograniczyć ryzyko odpowiedzialności karnoskarbowej?
4. Szczególny rodzaj odpowiedzialności za naruszenie prawa konkurencji

13:00 Lunch
14:00 5. Odpowiedzialność Członków Zarządu wobec spółki za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

6. Rola członków zarządu przy kontrolach organów państwowych – praktyczne porady

7. Jak ograniczyć ryzyko
 • Czy umowa dot. odpowiedzialności członka zarządu będzie skuteczna?
 • Jakie znaczenie ma absolutorium?
 • Kiedy i jak złożyć rezygnację?
 • Czy ubezpieczenie jest rozwiązaniem?
8. Odpowiedzialność członków zarządu w świetle prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego (w zakresie zmian od 1 stycznia 2016r.)
 • Kiedy należy złożyć wniosek? (wymogi formalne)
 • Kiedy należy ogłosić upadłość, aby uniknąć odpowiedzialności?
16:00 Zakończenie

Organizator

Partner Merytoryczny

O NAS

Jesteśmy częścią ZDG TOR - firmy doradczej specjalizującej się w tematyce transportowej. Organizujemy konferencje, debaty, kongresy i seminaria.

SERWISY PARTNERSKIE

RYNEK KOLEJOWY

RYNEK INFRASTRUKTURY

TRANSPORT PUBLICZNY

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

W NEWSLETTERZE OTRZYMASZ:
Zapowiedzi wszystkich imprez
Informacje o przydatnych szkoleniach
Dostęp do publikacji naszych ekspertów


AKCEPTUJEMY PŁATNOŚCI

 

DINNERS CLUB JCB MASTERCARD VISA
© 2003-2014 ZDG TOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk materiałów w części lub całości oraz wykorzystanie zdjęć wyłącznie za zgodą Wydawcy. E-mail: konferencje@tor-konferencje.pl
Powered by PresstoCMS